aboutus
โพรไฟล์ QC

 1. ก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันเราควรตรวจสอบวัสดุและสีของผลิตภัณฑ์ตามตัวอย่างซึ่งควรเป็นอย่างเคร่งครัด
2. เราจะติดตามขั้นตอนต่างๆของการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น
3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบและทำความสะอาดก่อนบรรจุ
4. ก่อนส่งมอบลูกค้าสามารถส่ง QC หนึ่งเครื่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
5. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา

Shenzhen Ouni Technology Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 0

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ